I begynnelsen var BASTA en del av Friskis och Svettis, då under namnet "Notis & Knotis". Kören startade i november 1992.

Kören uppträdde vid Friskis & Svettis återkommande evenemang såsom några pubaftnar och den årliga julfesten för funktionärerna. Populärast var dock det årliga Luciatåget, vilket gick ut på att med buss frakta runt hela kören till alla träningslokaler i innerstaden och uppträda med Luciatåget när träningspassen hade sin strechingstund. Kören uppbådade stor fantasi kring dessa Luciatåg och uppträdde emellanåt med spontansång på träningslokalerna eller i utrymmen i dess närhet.

BASTA!

Med åren började kören göra egna konserter utöver engagemangen på Friskis & Svettis. 1999 bytte kören namn till BASTA - Bas, Alt, Sopran, Tenor och Alexandra (efter dåvarande körledaren Alexandra Hedberg). Inträdesprov och sångvana var något kören började betona allt mer, samtidigt som fokus alltmer började ligga på sångkvalitet.  

Medeltida gille

Efter att repetitionsverksamheten hade flackat runt i diverse skolsalar i alla år fick vi äntligen en fast replokal 2000: Hartwickska Huset vid Mariatorget på Södermalm. Lokalen lämpade sig pga sin äldre utformning (huset är ursprungligen från 1700 talet) för en konsert med temat medeltid. Under 2001 gjorde så kören några konserter med temat medeltida gille. Detta uppmärksammades bla i lokaltidningen för Södermalm. Detta slog så väl ut att kören även fick uppträda i Stockholms 750 års jubileum 2002, den första externa konserten i körens 10-åriga historia.  

Eget styre

Under 2002-03 meddelade Friskis & Svettis att de ville renodla sin verksamhet och därmed inte längre ha kvar någon körverksamhet. Kören övergick då helt till eget styre och har så förblivit som enskild organisation med stadgar och styrelse som väljs varje år.  

Kören växer – fler killar

Från omkring 2002 har körens medlemsantal varit rätt så stabilt med omkring 30-talet sångare. En ökning av nya medlemmar kom så under 2003 vid en större intagning. Kören fick då även ett välbehövligt tillskott i de manliga stämmorna.  

Stadig förbättrad kvalitet och musikglädje

BASTA har under ett antal år haft ett par konserter och framträdanden varje år. Kören blir bättre och bättre, både musikaliskt och på att göra sceniska föreställningar som inte bara är vackra att lyssna på utan även roliga att titta på. Här kan du få en glimt av körens tidigare framträdanden.

"Say Something" med H2Dance

I november 2011 deltog BASTA i en föreställning med titeln Say Something. Vi uppträdde tillsammans med den brittiska dansgruppen h2dance på Södra teaterns Kägelbana. Föreställningen ville väcka tankar kring publikens reaktioner och deltagande i föreställningen och bestod bland annat av ett stycke som framfördes två gånger - först med en varm och välkomnande attityd och därefter med en aggresiv framtoning. Förutom sjunga fick kören lära sig att krypa och åla på golvet, springa samtidigt som de sjöng och övningen "flocking".

Ytterligare aktiviteter utöver rep och konserter

Sedan 2012 försöker kören delta i andra kör-sammanhang utöver de egna repetitionerna och konserterna. Hittills har vi hunnit med en kör-resa till Israel med deltagande i en kulturfestival, medverkan i Sveriges Körförbunds storkör vid framförandet av musikalen Kristina från Duvemåla och körfestivalen Wiks Körfest. Med sin sceniska profil utgör BASTA ett exotiskt inslag i andra kör-sammanhang och kören har på allvar tagit det som sin uppgift att liva upp alla festligheterna med allehanda allsång kring borden!

Webb-tv-serie med Markoolio

Under våren 2014 var BASTA med som ett inslag i webb-tv-serien Experiment Ensam. Serien går ut på att Markoolio ensam skall testa saker man vanligtvis gör tillsammans, och se om det är lika roligt. BASTA medverkade som motpol till Markoolios ensliga karaoke-kväll och bevisade snabbt att man har roligare om man sjunger tillsammans med andra! Kika på resultatet under länken "Titta och lyssna" till vänster.

Ett urval av våra konsert-affischer

  • Basta Blues Lucia Brothers jul2010
  • KÖRihopSLAGET vår2008
  • Scener från en skolavslutning vår2009
  • Singing in the plane
  • TV-soffan vår2011
  • VinterVärme Jul2011
  • drommar vår2014